Образование за медиумите – вештини за интеграција во глобалниот свет

Образование за медиумите – вештини за интеграција во глобалниот свет

Воведување медиумска писменост во наставните програми ќе значи оспособување на учениците за анализа и деконструкција на медиумските содржини, препознавање на...

Повик за номинации: „Медиум промотер на новинарството како јавно добро – Роберто Беличанец“

Повик за номинации: „Медиум промотер на новинарството како јавно добро – Роберто Беличанец“

Тргнувајќи од премисата дека демократско општество кон кое Македонија се стреми е можно само доколку новинарството се третира како јавно...