Дали традиционалната гостопримливост на македонскиот народ (треба да) важи и за македонскиот јазик?

Дали традиционалната гостопримливост на македонскиот народ (треба да) важи и за македонскиот јазик?

Во македонскиот јазичен еснаф најчесто се зборува(ло) за негативното влијание на англискиот врз развитокот на македонскиот јазик и за „заштита“...

  • 1
  • 2