И новинарите грешат: Билјана Спасеска Георгиевска

И новинарите грешат: Билјана Спасеска Георгиевска

Билјана Спaсеска Георгиевска, уредничката во ТВ Клан споделува искуство кога објавила нецелосно верификувана информација за патните трошоци на поранешна пратеничка....

Конкурс за текст за декемврискиот број на публикацијата „Новинарството како јавно добро“

Конкурс за текст за декемврискиот број на публикацијата „Новинарството како јавно добро“

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) отвора конкурс за авторски текст на тема „Регулација наспроти саморегулација на медиумите“...

  • 1
  • 2