Публикации

Зајакнување на професионалните стандарди или ерозија на слободниот говор: регулација на онлајн медиумите во Македонија

Зајакнување на професионалните стандарди или ерозија на слободниот говор: регулација на онлајн медиумите во Македонија

Документот „Зајакнување на професионалните стандарди или ерозија на слободниот говор: регулација на онлајн медиумите во Македонија“ се осврнува кон проблематиката...

Прирачник за наставници

Прирачник за наставници

Македонскиот институт за медиуми во соработка со Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ и Европскиот центар за новинарство во 2011-та година...