ИНФОРМАТОРИ 2019

 • НОВИНАРСТВОТО КАКО ЈАВНО ДОБРО, 06.2019

  Дел од насловите во ова издание:

  • Ќе го чуе ли Обвиниелството новинарскиот крик против насилниците?
  • Притисоците стигнуваат од министри и пратеници, до возачи на директори
  • Напаѓачот во затвор, нападнатите со доживотни трауми

   

 • НОВИНАРСТВОТО КАКО ЈАВНО ДОБРО, 05.2019

  Дел од насловите во ова издание:

  • Пишуваат за непочитување на правата на другите, а не можат да ги остварат своите
  • Во радијата хонорарците се побројни од редовно вработените
  • На медиумските сопственици им се прогледува низ прсти

   

 • НОВИНАРСТВОТО КАКО ЈАВНО ДОБРО, 04.2019

  Дел од насловите во ова издание:

  • Спасување на новинарството или на медиумите?
  • Првo ни треба национална медиумска стратегија, ПОТОА СУБВЕНЦИИ ЗА МЕДИУМИ
  • Треба ли властите да одредуваат што е квалитетно новинарство