Публиката прашува

 

Што е ПУБЛИКАТА ПРАШУВА?

За време на Неделата против лажните вести побаравме од корисниците на социјалните медиуми да ни постават прашања во врска со работата на новинарите. Граѓаните се интересираат дали и како може да реагираат доколку медиумите направиле прекршување на етичките и професионалните новинарски стандарди. Одговорите ги побаравме од Советот за етика во медиумите во Македонија.

Доколку имате слични прашања, обратете ни се на [email protected]

Грешни податоци за изворите

Грешни податоци за изворите

Во Публиката прашува го добивме следното прашање: новинарот ми го погреши името, презимето и местото каде што работам. Како да...

Еднострано информирање

Еднострано информирање

Граѓанин реагира за случај кога новинарот во ТВ прилог за спорна купопродажба, не побарал став и од него лично иако...