Публикации

Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации

Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации

Прирачникот „Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации“ нуди преглед на можностите кои ги нудат дигиталните...