Материјали

И НОВИНАРИТЕ ГРЕШАТ

НОВИНАРИТЕ ИМААТ ОБВРСКА ДА БИДАТ ОТЧЕТНИ И ТРАНСПАРЕНТНИ. ТОА МЕЃУ ДРУГОТО ЗНАЧИ И ДА ПРИЗНААТ КОГА ГРЕШАТ