РЕСУРСИ

ЕДУКАТИВНИ ВИДЕА

ВИДЕТЕ ГИ СОВЕТИТЕ НА ДЕТЕКТИВОТ ЗА ВЕСТИ НОВКО, ОДНОСНО NEWSMAN.

КВИЗОВИ

ПРОЧИТАЈ ЈА ВЕСТА И ДОЗНАЈ ДАЛИ ГИ ЗНАЕШ НОВИНАРСКИТЕ ПРИНЦИПИ И СТАНДАРДИ

ИНФОГРАФИЦИ

НАУЧИ ПОВЕЌЕ ЗА ПИСМЕНОСТ ЗА ВЕСТИ И ЗА ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

ПУБЛИКАЦИИ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ ЗА ПИСМЕНОСТ ЗА ВЕСТИ И ЗА ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

И НОВИНАРИТЕ ГРЕШАТ

НОВИНАРИ ОД МАКЕДОНИЈА СПОДЕЛУВААТ ЛИЧНИ ИСКУСТВА И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ ПРИ НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРДИ. ДА СЕ СТАВАТ СЕДУМТЕ ТЕСТЕМОНИЈАЛИ, СО АЛБАНСКА ОПЦИЈА

ПУБЛИКАТА ПРАШУВА

ПУБЛИКАТА ПРАШA ЗА РАБОТАТА НА НОВИНАРИТЕ И ЕТИЧКИТЕ ДИЛЕМИ. ВО ВИДЕАТА ГИ НУДИМЕ ОДГОВОРИТЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ГЛЕДАЧИ, ЧИТАТЕЛИ, СЛУШАТЕЛИ.