Ресурсите се наменети за сите кои сакаат да научат како да се справат со лажните вести и неетичкото известување во медиумите, како и да станат информирани консументи и креатори на онлајн содржини.

ИНФОРМАТОР

Информаторот „Новинарството како јавно добро“ на Самостојниот синдикат на новинари медиумски работници обработува теми поврзани со медиумската и дигитална писменост, нивното значење за медиумите, правата на новинарите, а информира и за најновите трендови во вестите и дигиталната писменост.

Информаторот „Новинарството како јавно добро“ на Самостојниот синдикат на новинари медиумски работници обработува теми поврзани со медиумската и дигитална писменост, нивното значење за медиумите, правата на новинарите, а информира и за најновите трендови во вестите и дигиталната писменост.

Информаторот „Новинарството како јавно добро“ на Самостојниот синдикат на новинари медиумски работници обработува теми поврзани со медиумската и дигитална писменост, нивното значење за медиумите, правата на новинарите, а информира и за најновите трендови во вестите и дигиталната писменост.

БЛОГОВИ

Претставувањето на лицата со попреченост во медиумите е сѐ уште маргинално, а и кога има некаква репрезентација таа е честопати проблематична, а некогаш дури и наштетува на самата заедница.

Ангел Димитриевски
- Повеќе

„Кога ќе пораснам, ќе бидам инфлуенсер“ – колку пати сме го слушнале ова од деца и млади во последните неколку години? Занимање на иднината, како што наведуваат некои.

Катарина Блажина Мукавец
- Повеќе

Не сите апликации од трети страни имаат за цел да ги украдат и злоупотребат вашите лични податоци, но секако постојат такви развиени баш со таа цел. Затоа, внимавајте што и со кого споделувате.

Славица Биљарска
- Повеќе

Цензурата е веќе добро познат термин, а нејзиното присуство во онлајн светот многумина го запознаа преку контроверзната Кина.

Тина Хруби
- Повеќе

ПРОВЕРУВАМ КОЈ Е ИЗВОРОТ НА ВЕСТА

Секогаш 0%
Понекогаш 0%
Ретко 0%
Никогаш 0%
Не знам 0%
Одбива да одговори 0%

Податоците се извадени од интерното истражување на Институтот за комуникациски студии за утврдување на навиките на корисниците на социјалните мрежи 2020.