Ресурсите се наменети за сите кои сакаат да научат како да се справат со лажните вести и неетичкото известување во медиумите, како и да станат информирани консументи и креатори на онлајн содржини.

ИНФОРМАТОР

Информаторот „Новинарството како јавно добро“ на Самостојниот синдикат на новинари медиумски работници обработува теми поврзани со медиумската и дигитална писменост, нивното значење за медиумите, правата на новинарите, а информира и за најновите трендови во вестите и дигиталната писменост.

Информаторот „Новинарството како јавно добро“ на Самостојниот синдикат на новинари медиумски работници обработува теми поврзани со медиумската и дигитална писменост, нивното значење за медиумите, правата на новинарите, а информира и за најновите трендови во вестите и дигиталната писменост.

Информаторот „Новинарството како јавно добро“ на Самостојниот синдикат на новинари медиумски работници обработува теми поврзани со медиумската и дигитална писменост, нивното значење за медиумите, правата на новинарите, а информира и за најновите трендови во вестите и дигиталната писменост.

БЛОГОВИ

Јавниот интерес значи дека за вирусот треба да се известува почитувајќи ги професионалните стандарди и етичките норми кои пропишуваат точност и вистинитост. Новинарите треба да известуваат со факти и во „нормални услови“, но во вонредна состојба тоа е неопходно.

Арта Тахири
- Повеќе

Проблемот со нашиот образовен систем е во неприлагоденоста и неодреденоста во времето и просторот, нешто слично на римскиот нумерички систем (римските броеви) кој не само што ги отежнувал туку и ги оневозможувал наједноставните операции.

Кирил Барбареев
- Повеќе

Голем дел од светот забави, запре со својата динамика соочен со невидлив непријател кој е присутен насекаде. Секој од нас наоѓа начини да симулира секојдневие, налик на досегашното. Потклекнуваме пред „инфицирањето“ со информациите кои свесно или несвесно ги перцепираме.

Емилија Величкова
- Повеќе

Финците сериозно го сфатиле проблемот и борбата против лажните вести, односно препознавањето на вистината е дел од наставните предмети, па на часовите по математика основците учат дека е лесно да се создаде лага со помош на статистиката, а на наставата по мајчин јазик вежбаат како зборовите да се употребат со цел некој да се збуни или измами.

Маја Анастасова
- Повеќе

ОД КАДЕ НАЈЧЕСТО СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА СЛУЧУВАЊАТА ВО ЗЕМЈАТА?

Телевизија 0%
Социјални медиуми 0%
Онлајн весници 0%
Не се информирам 0%
Печатени весници 0%
Пријатели 0%
Радио 0%
Не знам 0%

Податоците се извадени од интерното истражување на Институтот за комуникациски студии за утврдување на навиките на корисниците на социјалните мрежи.