Прирачник за наставници

Македонскиот институт за медиуми во соработка со Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ и Европскиот центар за новинарство во 2011-та година го креираше „Прирачникот за наставници за унапредување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик“.

Преземи (МКД)