Како се креираат пораки за успешна комуникација

Како се развиваат пораки за успешна комуникација со јавноста? Еве неколку совети на што треба да се внимава при нивното креирање.