Важно ми е мислењето кое го споделуваат јавните личности кои ги следам на социјалните мрежи