Препознај дали е вест или пи-ар

Прочитај ја веста и обиди се да одговориш на прашањата во квизот. Дознај дали авторот на веста ги почитувал новинарските принципи и стандарди и зошто „да“ или зошто „не“.