Втора емисија: Влијанието на медиумите врз менталното здравје на учениците

Дали е потребна едукација и на учениците и на возрасните за содржините кои се пласираат во медиумите? На која возраст на младите треба да им се даде сопствен мобилен телефон? Се дел од прашањата за кои се дискутираше со Мирче Адамчевски, претседател на комисија за жалби од СЕММ во втората емисија на Радио Бум во рамки на проектот „За подобро ментално здравје на младите“ кој го спроведува Здружението „Доверба“ Куманово.

Оваа емисија е поддржана преку проектот „ Писменост за вести и дигитална писменост – Справување со лажните вести “, што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии и Институтот за медиуми и различности од Лондон, со финансиска поддршка од Европската Унија.

Содржините во емисијата е единствена одговорност на авторот и на назив на Вашата организација, и во никој случај не може да се смета дека ги одразуваат ставовите на Европската Унија.