Еднострано информирање

Граѓанин реагира за случај кога новинарот во ТВ прилог за спорна купопродажба, не побарал став и од него лично иако бил споменат. Што може да стори граѓанинот за да се поправи пропустот на новинарот, одговара Мирче Адамчевски, претседател на Комисијата за жалби при Советот за етика на медиумите во Македонија.