Неофицијален разговор како став?

Граѓанин реагира на медиумска објава во која има негова снимка од неформален разговар со новинарот. Граѓанинот, кој во случајот е извор на информација, прашува дали новинарот постапил професионално, и покрај тоа што му нагласил дека станува збор за неофицијална информација. Одговара Мирче Адамчевски од СЕММ.