Заштита на приватноста на јавни личности

Медиум објави фотографија од приватна прослава на јавен функционер, без тој да даде дозвола. Дали е тоа професионално новинарство? Одговара Мирче Адамчевски од СЕММ.