Каде да пријавиме непрофесионално информирање?

Публиката прашува каде и како може да се пожалат граѓаните во случај на непрофесионално информирање? Што ако медиумот не ја признае грешката, и покрај тоа што ја утврдила Комисијата за жалби при СЕММ? Има ли санкции за медиумот доколку не ја објави одлуката на Комисијата? Одговара Мирче Адамчевски од СЕММ.