И новинарите грешат: Владо Апостолов

Новинарот Владо Апостолов ни пренесува горко искуство кога објавил важна, но тотално погрешна информација потпирајќи се единствено на – довербата во уредникот на весникот. „Тоа што ми го кажа, не можев да го проверам оти беше токму пред затворање на весникот.“ Лекцијата ја научив на потешкиот начин. Оттогаш не сум објавил непоткрепена информација.

Албанска верзија