Видео од дебатата „Младите и онлајн конзумеризмот“

Ова се клучните моменти од дебатата „Младите и онлајн конзумеризмот“ што ИКС ја организираше во Неделата против лажните вести.