И новинарите грешат: Билјана Спасеска Георгиевска

Билјана Спaсеска Георгиевска, уредничката во ТВ Клан споделува искуство кога објавила нецелосно верификувана информација за патните трошоци на поранешна пратеничка. Во редакцијата стигнал долг демант со инсистирање во целост да се објави. Признавајќи си ја грешката, Билјана С. Георгиевска им препорачува на колегите: „Отворете четири очи и проверувајте. Неколку пати.“

Албанска верзија