Што научија учесниците на обуките за писменост за вести?

Во #НеделатаПротивЛажнитеВести обучивме 100 средношколци, 25 пензионери и 20 активистки како да ги препознаваат неточните информации и да умеат да разликуваат професионално од непрофесионално новинарство. Еве што научија.