Како да ги заштитиме младите од влијанието на лажните вести

Во рамки на проектот „Писменост за вести и дигитална писменост“-Справување со лажни вести кој го спроведуваат Македонски институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии и Институтот за медиуми и различности во Лондон, со финансијска подршка од Европска Унија,  во организација на Здружението „Доверба“ Куманово во радио Бум во петок на 29 Ноември во 13 часот премиерно беше емитувана  радио емисија како да ги заштитиме младите од влијанието на лажните вести. Репризното издание на емисијата беше во недела на 1 Декември во 13 часот.