Како ќе ви користи медиумската писменост?

Погледнете како медиумската писменост може да им помогне на граѓанските организации во секојдневната работа.