Со какви дезинформации граѓанските организации се соочуваат во секојдневното работење?