Дали е безбедно да ги дадам своите лични податоци на фирми кои продаваат на интернет?

Да, но зависи во кој случај и зависи кои категории на лични податоци, Игор Кузевски, заменик директор на Дирекцијата за заштита на лични податоци. Слушнете го неговиот одговор и дознајте кога треба да ви се појават црвени знаменца при онлајн купувањето.