Дали стереотипите за жените во медиумите можеме да ги наречеме лажни вести?

Публиката ја интересираше дали стереотипите во медиумите се еден вид лажни вести. Не можеме така директно да ги наречеме лажни вести бидејќи работата со стереотипите, сите, па и тие што се за жените, за родовите воопшто е покомплексна, вели Емилија Петреска –Камењарова од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.