Како можам да препознаам скриена реклама?

Нашата публика ја интересираше како може да се препознае скриените реклами. Емилија Петреска –Камењарова од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ни одговори како да препознаеме скриено рекламирање и која е разликата помеѓу спонзорство и пласирање производи.