Кога можам да одбијам да ги дадам своите лични податоци?

Секогаш кога за тоа тој кој што ги побарува личните податоци нема законски основ, вели Игор Кузевски од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Тој ни одговори кога можеме да одбиеме да ги дадеме нашите лични податоци.