Кој им ја дава работата на новинарите?

Публиката праша кој им ги дава задачите на новинарите и одлучува за која тема ќе известуваат. Задачите на новинарите им ги даваат уредниците, кои при изборот на темите за кои ќе се известува се водат од јавниот интерес. Маријан Велевски, уредник во весникот Нова Македонија одговара како функционираат редакциите и како се прави поделбата на задачите.