Интервју со Мирче Адамчевски: Како го преживеав КОВИД–19

За борбата против лажните вести поврзани со корона вирусот, но и сопствената борба против КОВИД-19 во емисијата „За подобро ментално здравје“ на радио БУМ говореше искусниот новинар и член на Советот за етика во медиумите, Мирче Адамчевски.

Емисијата е дел од проектот „За подобро ментално здравје“ кој го го спроведува Здружението „Доверба“ Куманово, а се реализира во рамките на проектот „Писменост за вести и дигитална писменост“-Справување со лажни вести кој го спроведуваат Македонски институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии и Институтот за медиуми и различности во Лондон, со финансиска подршка од Европска Унијa.