Дали умееш да ги заштитиш твоите податоци на интернет?

Дали умееш да ги заштитиш твоите податоци на интернет?

 

Тестирај го твоето знаење за заштитата на личните податоци и приватноста. Дали знаеш како треба да се постапува со личните податоци? Дали воопшто знаеш кои податоци и информации се сметаат за „лични податоци”? Провери го своето знаење и научи повеќе.

1. Што се лични податоци?

2. Што не се лични податоци?

3. Што се тоа посебни категории на лични податоци?

4. На веб страницата на една туристичка агенција се дадени следните идентификатори: име/презиме/телефон/мејл адреса

Дали ова се „лични податоци“?

5. Сакате да нарачате книга преку онлајн продавница. На веб страницата Ви се нудат повеќе опции. Што ќе одберете?

6. Од училиштето Ви праќаат писмо во кое бараат согласност од вас како родител за фотографирање на вашето дете и објавување на веб страната на училиштето. Вие:

7. Кога пристапувате на некоја веб страна, ви се појавува прозорче кое ве информира дека таа веб страна собира колачиња. Тие интернет колачиња или cookies може:

8. Се фотографирате со вашето друштво. Вие:

9. Вие добивате е-пошта од авторската агенција со која имате склучено договор, со ваши лични податоци. Авторската агенција бара да ја верификувате точноста на податоците во мејлот: матичен број, адреса и трансакциска сметка. Што треба да направите пред да го испратите одговорот?

10. Вие работите на вашето биро и треба да отидете до копирот во другата канцеларија. Што треба да направите пред тоа?

Your score is

The average score is 44%

0%