Мојот онлајн живот: Лука Павичевиќ

Младиот активист Лука Павичевиќ ни раскажа кои социјални мрежи ги користи и како истите можеме да ги користиме за дигитален активизам. Но, нагласи дека дигиталниот активизам мора да биде проследен со физички активизам. Тој вели дека медиумите мора одговорно да ги користиме и пред да изградиме став за некое прашање да ја провериме веродостојноста на изворите од кои се информираме.

Албанска верзија