Мојот онлајн живот: Александра Сековска

Младата еко-активистка Александра Сековска ги користи социјалните мрежи за да ги информира општините за еколошките проблеми. Таа вели дека не е важен бројот на следбеници туку влијанието што го имаме со информациите кои ги споделуваме. Александра порачува да ги користиме социјалните мрежи за едукација и за да се пронајдеме себеси како што таа се пронашла во екологијата.

Албанска верзија