Запомнете, Интернетот памти!

Време: 3 ноември (вторник) 2020 година, 13 – 14 часот

Предавач­: Владислав Бидиков, ИТ инженер од ФИНКИ

Како да пребаруваме безбедно онлајн? Што подразбира да се одржува лична сајбер хигиена? Како интернетот памти? Како да заштитиме онлајн?

Следете го онлајн предавањето со Владислав Бидиков, ИТ инженер од ФИНКИ и научете како да одржувате сајбер хигиена.

За предавачот:

Владислав Бидиков е искусен систем администратор на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), мрежен инженер и специјалист за безбедност. Неговите области на истражување и интерес вклучуваат: сајбер безбедност, Cloud сервиси, компјутерски мрежи, технологии на нови сервери, Интернет на нештата и заштита на личните податоци.

Неговата област на работа е и менторство на талентирани млади и проблеми со приватноста поврзани со безбедно користење на Интернетот.

 

Пријавете се: