Дигитална детоксикација: Стефан Митиќ

Стефан Митиќ е студент на NYU Abu Dhabi и еден од учесниците на нашата дигитална детоксикација. Тој вели дека не треба да правиме подолготрајни планови затоа што може да не се остварат туку дека најважно е да бидеме присутни тука и сега. Погледнете како помина неговиот детоксикациски ден и што друго научи тој.

Албанска верзија

Прочитај што научи Стефан од неговиот детоксикациски ден