И новинарите грешат: Ајнуре Бафчари

Новинарката Ајнуре Бафачари вели дека изворите се важен елемент во информирањето, но треба да се земаат со голема резерва, поучена од непријатно искуство кога токму по информација од доверливи извори објавила вест која не била вистинита.

Албанска верзија