И новинарите грешат: Фросина Димевска

Новинарката Фросина Димевска објаснува зошто е важна потврдата на идентитетот на изворите. Таа го споделува искуството кога разговарала со човек со исто име и презиме од различна институција, без притоа да провери дали личноста која ѝ дала изјава преку телефон имала исто презиме и име со друга личност.

Албанска верзија