И новинарите грешат: Маја Блажевска

Маја Блажевска се присетува на случај пред повеќе од десетина години кога сакала да има ексклузивна вест не го испочитувала правото на пресумпција на невиност. Таа апелира на посебно внимание за вакви случаи: „Никој не е виновен, сѐ додека судската одлука“.

Албанска верзија