И новинарите грешат: Соња Петрушевска

Новинарката Соња Петрушевска раскажува за грешката што ја направила како уредник на вестите на 1 јануари. Таа објавила непроверена информација, но по укажувањето грешката ја поправила во наредните вести. „Новинарите треба да имаат доблест да се извинат за своите грешки. Публиката умее да распознава кога грешката е ненамерна, а кога се работи за тенденциозно пласирање невистини со цел да му наштети некому“, објаснува таа.

Албанска верзија