И новинарите грешат: Стево Башуровски

Новинарот Стево Башуровски се сеќава како пред десетина години во обид да објават вест која стигнала непосредно пред почетокот на вестите не го испрочитувале начелото на пресумпцијата на невиност. „Од оваа грешка извлеков голема поука и сега повеќе внимаваме кога има вакви случаи“, вели тој.

Албанска верзија