И новинарите грешат: Зоран Ќука

Зоран Ќука, уредникот на Радио Слободна Европа посочува дека е тенка линијата меѓу субјективното информирање и претставување на чистите факти. До денешен ден ја памети грешката и сака со таа грешка да им помогне на колегите да не ја прават истата.

Албанска верзија