На кој начин влијаат социјалните мрежи и интернетот на младите?

Интернетот може да влијае и позитивно и негативно зависи како, колку долго и за кои цели се користи, вели проф. д-р. Ана Фрицханд. Исто така, таа предупредува дека адолесцентите се најризична група за развивање на зависност од интернет.