Кои се бенефитите од онлајн учењето?

КОВИД-19 пандемијата ја забрза дигитализација на образованието и не соочи со многу предизвици. Но, онлајн учењето донесе и многу предности овозможувајќи да се надминат времето и просторот кои некогаш се појавуваат како пречка во учењето. Дарјан Раденковиќ од Brainster ни посочи некои од бенефитите на онлајн учењето.