Како се проверува легитимноста на изворот на веста?

Нашата публика ја интересираше како новинарите ја проверуваат легитимност на изворите на информациите. На ова прашање ни одговори уредникот на sdk.mk, Горан Михајловски кој вели дека најважно е да се брза во трката за ексклузивност и да се провери информацијата од најмалку уште еден извор.