Дали електронското новинарство ќе го замени пишаното?

Електронското новинарство веќе го надминува пишаното новинарство во смисла дека е побрзо, дека полесно се доаѓа до информација, дека веќе не мора да се чека одреден краен рок да се печати нешто па другиот ден да излезе да се купи, вели уредникот на sdk.mk, Горан Михајловски. Погледнете кои се предностите, но и недостатоците на електронското новинарство.