Дали новинарите имаат често закани?

Публиката ја интересираше дали новинарите често добиваат закани. На ова прашање ни одговори Драган Секуловски од Здружението на новинари на Македонија, кој вели дека за жал во 2020 година има пораст на бројот на закани и напади врз новинарите.