Како да пријавиш лажен профил на социјалните мрежи?

Покрај лажните вести и дезинформациите, Фејсбук се соочува и со голем број на лажни профили. Само во 2019 година Фејсбук отстранил повеќе од 6 милијарди лажни профили. Доколку забележиш лажен профил со твоето име, фотографија и други податоци покрај директно во Фејсбук можеш да го пријавиш и до Агенцијата за заштита на личните податоци. Еве кои документи е потребно да ги доставиш до Агенцијата за бришење лажни профили.