Пријави лажни вести на социјалните мрежи

Социјални мрежи се под огромен притисок уште од претседателските избори во САД во 2016 година да преземат нешто за справување со ширењето на лажните вести и дезинформациите. Компаниите како Фејсбук и Јутјуб одговорија со примена на стратегии против лажни вести кои вклучуваат механизми за потврда на вистинитоста на содржините. И покрај преземените чекори на социјалните мрежи се сретнуваат лажни вести и дезинформации, па затоа ако забележиш вакви содржини можеш и самиот да ги пријави само следи ги овие чекори.